Solana Holland icon
 

#Growinginnovation - Dit is voor ons van toepassing bij het kweken van nieuwe rassen en bij de voortdurende ontwikkeling van ons bedrijf. Een stap in dit proces is dat Den Hartigh vanaf 1 juli 2024 zal verder gaan onder de naam Solana Holland.

Onze naam en logo gaan dus veranderen. Wat niet verandert is ons team, onze service, onze werkwijze en zeker ook niet onze betrokkenheid.

Door als groep met onze zusterbedrijven samen te werken onder de naam Solana kunnen we ons duidelijker profileren in de internationale wereld van de aardappelen. Met elkaar willen we een betrouwbare partner voor onze relaties zijn.

#Growinginnovation - This applies to us in growing new varieties and in the continuous development of our company. One step in this process is that Den Hartigh will continue under the name Solana Holland from July 1, 2024.

So our name and logo will change. What will not change is our team, our service, our way of working and certainly not our commitment.

By working together as a group with our sister companies under the name Solana, we can profile ourselves more clearly in the international world of potatoes. Together, we want to be a reliable partner for our relations.